Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego - IKZE

SPRAWDŹ SWOJE MOŻLIWOŚCI!

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ IKZE?

POCZUJ ULGĘ!
Dzięki IKZE możesz zyskać poczwórną ulgę podatkową:

PRZEJRZYSTE OPŁATY!
Otwierając IKZE, otrzymujesz wyjątkowe warunki:

DECYDUJ NIEZALEŻNIE! IKZE daje Ci poczucie niezależności. Sam możesz decydować o wysokości i częstotliwości wpłat na konto, pamiętając jedynie, że pierwsza wpłata musi wynieść min. 1000 zł, a każda kolejna min. 100 zł. Możesz również bez opłat zmieniać swoją strategię inwestowania i ustalić podział wpłat między funduszami.

ZAPLANUJ PRZYSZŁOŚĆ!

Dzięki IKZE możesz budować swoją lepszą przyszłość i dajesz sobie szansę na polepszenie standardu życia w późniejszych latach. Ponadto oszczędności z IKZE mogą stanowić zabezpieczenie dla Twoich bliskich, gdyż podlegają one dziedziczeniu przez wskazane przez Ciebie osoby.

Weź sprawy w swoje ręce i bądź niezależny od ZUS i OFE!

STRATEGIE INWESTOWANIA

Strategia podstawowa z subfunduszem Stabilny

Wybierając Stabilny prawdopodobnie jesteś inwestorem długoterminowym, akceptującym umiarkowane ryzyko inwestycyjne, mając na uwadze głównie cele emerytalne. Oczekujesz stopy zwrotu wyższej niż te oferowane na depozytach bankowych, funduszach dłużnych, gotówkowych i rynku pieniężnego.

Stabilny inwestuje część środków w akcje, jednak większy nacisk położony jest na dłużne papiery wartościowe, np. obligacje. Ten subfundusz daje Ci możliwość inwestowania w znacznej mierze w papiery dłużne, emitowane przez Skarb Państwa oraz w papiery komercyjne.

Podsumowując:
– modelowo 35% środków inwestujesz w akcje, głównie polskich spółek
– większość środków inwestujesz w obligacje Skarbu Państwa, dłużne papiery komercyjne i instrumenty rynku pieniężnego (około 65 % Twoich inwestycji)

Strategia indywidualna

Wybierając Strategię Indywidualną prawdopodobnie jesteś inwestorem zdecydowanym i świetnie orientującym się w regułach rynku kapitałowego. Sam budujesz swój portfel inwestycyjny, decydując, w który z funduszy zostaną one alokowane.
W zależności od Twoich decyzji, możesz wybrać kilka funduszy/subfunduszy lub zdecydować się na inwestycję tylko w jeden fundusz/subfundusz.

Pamiętaj, że w jednym funduszu/subfunduszu możesz ulokować co najmniej 5% lub kwotę będącą wielokrotnością 5% Twojej wpłaty.

Strategia modelowa - „Cykl Życia”

Wybierając Strategię modelową „Cykl Życia” prawdopodobnie jesteś inwestorem, który chciałby zdywersyfikować ryzyko i uzależnić model inwestycji od swojego wieku i potrzeb.
Z góry określamy strategię inwestycyjną dla Ciebie, dopasowujemy ją jednak do Twojego wieku – im jesteś starszy, tym mniejsze ryzyko inwestycyjne staramy się dla Ciebie wybierać, dopasowując działania tak, aby były one nadal wyjątkowo korzystne.
Cykl Życia to strategia bardzo komfortowa – oszczędzamy Twój cenny czas, gdyż podejmowanie decyzji o alokacji Twoich środków odbywa się automatycznie, a Ty zbierasz owoce swoich inwestycji.

Poszukujesz dopasowanych rozwiązań?