Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

SPRAWDŹ CO JESZCZE OFERUJE IKE!

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ IKE?

PRZEJRZYSTE OPŁATY!
Zakładając IKE otrzymujesz wyjątkowe warunki:

SAM DECYDUJ!

Tworząc komfortowe warunki IKE, zadbaliśmy o Twoją niezależność. O częstotliwości oraz wysokości wpłat decydujesz sam!

Musisz jedynie pamiętać, że minimalna wysokość wpłat na IKE wynosi 1000 zł (pierwsza wpłata), 100 zł (każda kolejna). W każdym momencie możesz też wypłacić środki zgromadzone na swoim IKE.

SPEŁNIENIE ŻYCIOWYCH PLANÓW.

Według prognoz wysokość emerytur w stosunku do ostatniej pensji będzie w przyszłości znacznie niższa niż obecnie. IKE daje Ci możliwość budowania kapitału niezależnego od ZUSu czy OFE.

Konto to pozwala Ci samodzielnie zabezpieczyć przyszłość, a także daje ewentualność zabezpieczenia bliskich – zgromadzone środki dziedziczone są przez osoby, które wskażesz.

OSZCZĘDZAJ MĄDRZE!

Dzięki IKE masz szansę ochronić swoje potencjalne zyski przed podatkiem w wysokości 19%.

Jeśli spełnisz warunki zdefiniowane w ustawie o IKE, dotyczące wieku i odpowiedniego stażu oszczędzania, będziesz miał możliwość cieszenia się z większych oszczędności. Sprawdź szczegóły!

STRATEGIE INWESTOWANIA

Strategia podstawowa z subfunduszem Stabilny

Wybierając Stabilny prawdopodobnie jesteś inwestorem długoterminowym, akceptującym umiarkowane ryzyko inwestycyjne, mając na uwadze głównie cele emerytalne. Oczekujesz stopy zwrotu wyższej niż te oferowane na depozytach bankowych, funduszach dłużnych, gotówkowych i rynku pieniężnego.

Stabilny inwestuje część środków w akcje, jednak większy nacisk położony jest na dłużne papiery wartościowe, np. obligacje. Ten subfundusz daje Ci możliwość inwestowania w znacznej mierze w papiery dłużne, emitowane przez Skarb Państwa oraz w papiery komercyjne.

Podsumowując:
– modelowo 35% środków inwestujesz w akcje, głównie polskich spółek
– większość środków inwestujesz w obligacje Skarbu Państwa, dłużne papiery komercyjne i instrumenty rynku pieniężnego (około 65 % Twoich inwestycji)

Strategia indywidualna

Wybierając Strategię Indywidualną prawdopodobnie jesteś inwestorem zdecydowanym i świetnie orientującym się w regułach rynku kapitałowego. Sam budujesz swój portfel inwestycyjny, decydując, w który z funduszy zostaną one alokowane.
W zależności od Twoich decyzji, możesz wybrać kilka funduszy/subfunduszy lub zdecydować się na inwestycję tylko w jeden fundusz/subfundusz.
Lista dostępnych funduszy/subfunduszy, z których możesz stworzyć własny portfel inwestycyjny:

Pamiętaj, że w jednym funduszu/subfunduszu możesz ulokować co najmniej 5% lub kwotę będącą wielokrotnością 5% Twojej wpłaty.

Strategia modelowa - „Cykl Życia”

Wybierając Strategię modelową „Cykl Życia” prawdopodobnie jesteś inwestorem, który chciałby zdywersyfikować ryzyko i uzależnić model inwestycji od swojego wieku i potrzeb.
Z góry określamy strategię inwestycyjną dla Ciebie, dopasowujemy ją jednak do Twojego wieku – im jesteś starszy, tym mniejsze ryzyko inwestycyjne staramy się dla Ciebie wybierać, dopasowując działania tak, aby były one nadal wyjątkowo korzystne.
Cykl Życia to strategia bardzo komfortowa – oszczędzamy Twój cenny czas, gdyż podejmowanie decyzji o alokacji Twoich środków odbywa się automatycznie, a Ty zbierasz owoce swoich inwestycji.

Poszukujesz dopasowanych rozwiązań?